Trening umiejętności społecznych

smutne jabłko

Rozwijanie umiejętności społecznych jest podstawą oddziaływań terapeutycznych w pracy z osobami z zespołem Aspergera, autyzmem, ADHD i niedostosowaniem społecznym.
Grupy terapeutyczne liczą maksymalnie 5 (6) uczestników. Zajęcia prowadzi dwóch terapeutów. Podstawową metodą wykorzystywaną podczas terapii jest trening umiejętności społecznych Goldsteina.

Program terapii przewiduje naukę:
słuchania,
zawierania znajomości,
zadawania pytań,
odmawiania,
inicjowania rozmowy,
dyskutowania,
reagowania w sposób akceptowany społecznie na krytykę,
wyrażania krytyki,
radzenia sobie z uczuciami (rozróżniania uczuć, wyrażania gniewu, rozczarowania, mówienia komplementów…).

Uczestnicy uczą się nowych umiejętności społecznych i komunikacyjnych poprzez:
zabawy dydaktyczno-terapeutyczne,
omówienie określonej umiejętności,
odgrywanie ról, scenek,
analizę i dyskusję,
zadania rozwijające tożsamość i samoocenę,
ćwiczenia na twórcze myślenie,
pracę nada emocjami.

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu przez 60 minut w różnych grupach wiekowych.
Stowarzyszenie prowadzi trening umiejętności społecznych od 2011 roku. Obecnie w terapii jest ponad 90 osób w wieku od 2 lat do 64. Zajęcia odbywają się w Bielsku-Białej i Żywcu