Szkolenie specjalistyczne: Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Zapraszamy specjalistów integracji sensorycznej na szkolenie Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Szkolenie przeznaczone jest tylko dla psychologów, pedagogów i fizjoterapeutów, którzy ukończyli kurs Integracji Sensorycznej I i II stopnia.

Cele:

 • doskonalenie umiejętności diagnostycznych w zakresie procesów integracji sensorycznej
 • rozwijanie umiejętności analizy danych uzyskanych z obserwacji klinicznej i testów SI
 • zapoznanie z arkuszem badań dla danych rodzajów dysfunkcji SI
 • rozwijanie umiejętności do interpretacji obrazu klinicznego dysfunkcji

Prowadzący: Magdalena Okrzasa

Szkolenie obejmuje 20h wykładowych

Termin: 17-18 maja 2018

Miejsce: siedziba Stowarzyszenia „AS” Bielsko-Biała , ul. Barlickiego 16/5 , I piętro

Zapisy: asperger.szkolenia@gmail.com

Projekt „Aspiracje”

Projekt „Aspiracje” – najważniejsze informacje:

Termin realizacji projektu:

1 marca 2018 – 29 luty 2020

Miejsce prowadzenia projektu:

siedziba Stowarzyszenia w Bielsku-Białej ul.Barlickiego i w Żywcu na ul.Komorowskich

Rekrutacja do projektu: do dnia 1 marca 2018 !

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać osoby, które :

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– posiadają diagnozę : zespół Aspergera lub autyzm,

– mają16 lub więcej lat,

– nie są zatrudnione.

Działania projektowe:

badanie predyspozycji, mocnych i słabych stron,wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego przez doradcę zawodowego – pierwsze 3 miesiące projektu

– wyjazdy – pokazanie miejsc pracy (cztery wyjazdy z jednym noclegiem przez cały czas trwania projektu)

– terapia trening umiejętności społecznych grupowy (to jest ten trening w którym w tej chwili jest większość uczestników, ale koszty będą porywane z projektu) godzina raz w tygodniu przez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

– terapia trening umiejętności społecznych indywidualny raz w tygodniuprzez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

– terapia integracji sensorycznej raz w miesiącu przez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

wyjścia do kina teatru, na koncert + wyjście do restauracji – raz w miesiącu przez cały czas trwania projektu, czyli 2 lata

indywidualne i grupowe wsparcie zawodowe – przez rok

– praktyka zawodowa przez ostatni rok trwania projektu – dla części uczestników

– staż przez ostatnie pół roku trwania projektu – dla części uczestników

– zatrudnienie przez ostatnie pół roku trwania projektu – dla części uczestników

– szkolenia zawodowe, certyfikowane – w ostatnim roku trwania projektu – dla części uczestników

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są zgłaszanie się na maila : aspiracje.bielsko@wp.pl

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy regulamin i ankietę rekrutacyjną

 

Wyjazd na koncert

Zapraszamy na koncert najlepszej orkiestry symfonicznej w Polsce

Termin : 1 marca 2018 , godzina 19.30

Miejsce: Katowice NOSPR

PROGRAM

Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia C-dur KV 338 (23′)

Anton Bruckner – VI Symfonia A-dur (65′)

 

Przed koncertem, o godz. 18.45 Towarzystwo Przyjaciół NOSPR zaprasza do sali kameralnej na spotkanie z Karolem Bulą, który omówi wykonywane tego wieczoru utwory.

akademia rodzica

Akademia rodzica –  warsztaty z wizażu.

Wszystkie panie zapraszamy na bardzo ciekawe spotkanie z wizażystką. Krok po kroku uczyć się będziemy pielęgnacji i używania kolorowych kosmetyków.

Termin : piątek 2 marca 2018 godzina 18.00

Miejsce: Barlickiego 16, Bielsko-Biała

Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

POROZMAWIAJMY O KOSMETYKACH

Zapraszamy  nasze dziewczęta uczestniczące w treningach umiejętności społecznych (w miarę możliwości przyjmiemy też inne)  na spotkanie ze specjalistką od wizażu na temat: jak dbać o siebie, jak dbać o cerę trądzikową,  jak rozsądnie używać kosmetyków.

Spotkanie odbędzie się w piątek 2 marca o godzinie 17.00

ul. Barlickiego 16, Bielsko-Biała

Rekrutacja do projektu ”ASpiracje”

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ,, AS” w Bielsku-Białej od marca 2018 roku rozpocznie realizację projektu   ,,Aspiracje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt trwał będzie 2 lata.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zespołem Aspergera lub autyzmem w wieku od 16 lat.

Zaplanowane formy wsparcia:

Treningi kompetencji społecznych (indywidualne i grupowe) oraz integracji sensorycznej

Preorientacja zawodowa i specjalistyczne wsparcie zawodowe (indywidualne i grupowe)

Warsztaty wyjazdowe

Działania społeczne, edukacyjne, kulturalne, integracyjne, usamodzielniające

Kursy i szkolenia certyfikowane

Płatne staże i praktyki

Zatrudnienie subsydiowane

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są zgłaszanie się na maila : aspiracje.bielsko@wp.pl

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy regulamin i ankietę rekrutacyjną

 

 

PLANY WAKACYJNE

Wstępne plany wakacyjne:

1. Wyjazd weekendowy do Pragi – jeden nocleg – Czerwiec

2. Obóz wędrowny – czerwiec: 25-27.06 (Szyndzielnia-Klimczok-Błatnia lub Gronie)

3. Wyjazd Warszawa 28-29.06
4. Warszawa PFRON dla Zywca 28-29.07
6. Wyjazd  PFRON (dla powiatu bielskiego) Górki Wielkie – zajęcia plastyczen 2-4.07

7. Wyjazd  PFRON (dla miasta Bielsko-Biała) Górki Wielkie – zajęcia plastyczne 9-11.07

8. Wyjazd Patriotyczny Górki Wielkie 6-8.07

9. Obóz konny Nielepice 14-24.07

10. Oboz wspinaczkowy Jura – Żelazko12-17/18.07

11. Obóz wędrowny 20-22.08

12. Wioska tematyczna 23-24.08 (np. tropieniu wilków, szukanie złota lub wioska indiańska)

 

Ponadto przez wakacje organizowane będą na Barlickiego :

 • pólkolonie terapeutyczne
 • warsztaty tematyczne 2-5 dniowe dla dzieci młodszych
 • warsztaty tematyczne 2-5 dniowe dla młodzieży
 • noce w Stowarzyszeniu

Na wrzesień zaplanowany mamy Rajd na Orientację dofinansowany ze Starostwa Powiatowego organizowany przez naszą Funadację Spektrum A.

To jest plan wstępny, potwierdzony rezerwacjami, ale jeszcze niedoprecyzowany. Możliwe niewielkie zmiany. Będziecie informowani na bieżąco.

FILHARMONIA ŚLĄSKA

Zapraszamy dzieci i młodzież na kolejny muzyczny wyjazd do Katowic.

Tym razem będziemy na koncercie w Filharmonii Śląskiej

Termin: 25 luty 2018

Filharmoniczny wieczór organowy & Ernst Wally

Wykonawcy:

 • Ernst Wally – organy
 • Władysław Szymański – słowo

Program:

 • Kompozycje m.in.: Johanna S. Bacha, Rudolfa Bibl, Maxa Regera

Znalezione obrazy dla zapytania filharmonia śląska

Szkolenie dla terapeutów, psychologów i pedagogów

„Praca z osobą z zaburzeniami psychicznymi”

Szkolenie dla terapeutów, psychologów i pedagogów

Pogłębienie wiedzy i zdobycie doświadczeń w obszarze terapii i rehabilitacji osób :

 • z doświadczeniem psychozy

 • wycofanych z życia społecznego

 • w depresji

Program szkolenia:

 1. Zasady efektywnej komunikacji /edukacja, ćwiczenia/
 2. Regulowanie granic w kontakcie – elementy asertywności
 3. Zasady zawierania kontraktu terapeutycznego
 4. Zasady rehabilitacji i terapii osób chorujących na schizofrenię /edukacja, ćwiczenia/
 • Specyfika kontaktu z osobą z objawami psychotycznymi
 • Specyfika kontaktu z osobą wycofaną z życia społecznego
 1. Specyfika kontaktu z osobą depresyjną – edukacja, ćwiczenia

Znalezione obrazy dla zapytania bożena dorożyńska katowiceCzas trwania : 16 godzin

Termin : 24 i 25 luty 2018

Miejsce: Stowarzyszenie AS, ul. Barlickiego 16/5, Bielsko-Biała

Osoba prowadząca: Bożena Dorożyńska

Zapisy: asperger.bielsko@wp.pl (ilość miejsc ograniczona)

Bożena Dorożyńska – prezes Śląskiego Stowarzyszenia Ad Vitam Dignam , psycholog kliniczny, specjalista terapii środowiskowej, psychoterapeuta, superwizor, specjalista interwencji kryzysowej, wykładowca SWPS.

Śląskie Stowarzyszenie „AD VITAM DIGNAM” działające przy Centrum Psychiatrii w Katowicach zostało założone w 1993 roku. Jego nadrzędnym celem jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom chorym psychicznie, zmierzającej do ich pełnej readaptacji społecznej.

Działania Ad Vitam Dignam podejmowane są w ramach długofalowego procesu rehabilitacji społecznej osób chorych, a pomoc stowarzyszenia polega m. in. na:

 • prowadzeniu Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 35 osób niepełnosprawnych psychicznie
 • prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy dla ok. 50 osób z zaburzeniami psychicznymi
 • prowadzeniu Hostelu dla 4 mieszkańców
 • wspieraniu i koordynowaniu działalności klubów osób psychicznie chorych oraz klubów ich rodzin
 • prowadzeniu grup wsparcia, arteterapii, grup dyskusyjnych i treningowych
 • organizowaniu turnusów rehabilitacyjnych