Nauczyciel wspomagający dla dziecka z autyzmem lub zespołem Aspergera- szkolenie

Adresaci: nauczyciele wspomagający oraz specjaliści (psycholog, pedagog)

Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce: 24 października (sobota) 2015, ul. Cechowa 18/6 (I piętro). Godzina:11.30-16.00

Odpłatność: 80,00 zł

Cele szkolenia:

Wyposażenie uczestników w niezbędną wiedzę potrzebną w pracy nauczyciela wspomagającego dziecko z zespołem Aspergera lub autyzmem w placówkach edukacyjnych.
Przekazanie podstawowych informacji dotyczących zaburzeń ze spektrum autyzmu, kompensacji deficytów społecznych i edukacyjnych, radzenia sobie z zachowaniami trudnymi.
Prezentacja przykładów dobrej praktyki w pracy nauczyciela wspomagającego.

Szkolenie zakończone certyfikatem Stowarzyszenia „AS”

Opracowanie i prowadzenie warsztatów:

mgr Ewelina Kliś-Gaciek – pedagog z kilkuletnim doświadczeniem pracy, jako nauczyciel wspomagający dziecka ze spektrum autyzmu, trener umiejętności społecznych.
mgr Monika Kłeczek ? trener umiejętności społecznych, psychoterapeuta, prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Z.Aspergera „AS”.

Zgłoszenia i kontakt: asperger.bielsko@wp.pl , tel. 692-275-462

Choroba tików- Zespół Tourette’a

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół oraz specjaliści (psycholog, pedagog)

Czas trwania: 8 godzin dydaktycznych

Termin i miejsce: 7 listopada (sobota) 2015, ul. Cechowa 18/6 (I piętro). Godzina:11.00-17.30

Odpłatność: 130,00 zł

Cel ogólny: Zwiększenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w pracy z dzieckiem z Zespołem Tourette?a

Cele szczegółowe:

Poukończeniukursuuczestnik:
-wymieniazachowaniawskazujące,żedzieckomaobjawyZespołuTourette?a
-określatrudnościwdostosowaniusiędoobowiązkówszkolnychdzieckazchorobątikową
-stosujemetodyiformyzalecanewpracydydaktycznejiwychowawczejzdzieckiemzZT
-zwraca szczególną uwagę na funkcjonowanie emocjonalne dziecka z ZT w grupie rówieśniczej

Moduły tematyczne:

1. Zachowania wskazujące, że dziecko ma objawy Zespołu Tourette?a.
2.Zespół Tourette?a plus -zaburzenia współistniejące (ADHD, ZA, zachowania obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe, depresja, autoagresja, dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia).
3. Jakie trudności w funkcjonowaniu w szkole może mieć dziecko z zaburzeniami tikowymi?
4. Wskazówki do efektywnej pracy dydaktycznej i wychowawczej z dzieckiem z ZT oraz przykłady strategii postępowania.

Metody warsztatowe:
Mini-wykład, prezentacja, dyskusja kierowana, film, scenki, praca w podgrupach

Opracowanie i prowadzenie warsztatów:

Dorota Jasińska – magister biologii, pedagog z wieloletnim doświadczeniem. Nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Trener STOP. Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Syndrom Tourette?a. Prowadzi doradztwo i grupy wsparcia dla rodzin i osób chorych na Zespół Tourette?a w PSST w Warszawie.

Zgłoszenia i kontakt: asperger.bielsko@wp.pl

Wykład osteopatia kranialna

W związku z dużym zainteresowaniem powtarzamy wykład z terapii czaszkowo-krzyżowej

Poprowadzi go pani Małgorzata Matysiak terapeuta metody czaszkowo-krzyżowej z ponad 10-letnim doświadczeniem.
Będzie to nie tylko teoria, ale też praktyka, pokaz samego masażu czaszkowo-krzyżowego (osteopatia kranialna). Terapia ta stosowana jest m’in. dla dzieci z z.Aspergera, ADHD, autyzmem.
Wykład odbędzie się 8 października w czwartek o godzinie 17.00 w lokalu przy ulicy Cechowej 18/6 (I piętro).
W związku z ograniczoną liczbąmiejsc prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa mailowo

Terapia czaszkowo-krzyżowa (osteopatia kranialna) polega na bardzo delikatnej manipulacji i uciskaniu w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej i kości krzyżowej, w celu rozluźnienia struktur łączno-tkankowych, których napięcie może przysporzyć wiele kłopotów zdrowotnych. Jestterapią powięzi. Ponieważ układ powięzi zbudowany jest z tkanki łącznej, terapia czaszkowo – krzyżowa mobilizuje do lepszej pracy wszystkie organy w których ta tkanka się znajduje. Terapia poprawia krążenie w naczyniach, ukrwienie narządów i pracę układu nerwowego. Podstawy tej terapii oparte są na anatomii i fizjologii. W tej terapii wykorzystujemy trzy fizjologiczne rytmy naszego organizmu: rytm bicia serca(puls), rytm oddechowy i rytm kranialny (tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego). Jej holistyczne działanie na organizm wykorzystuje zdolności samoregulacji.
Terapia czaszkowo-krzyżowa jest bardzo skuteczna, pomaga przy wielu problemach zdrowotnych. Przeznaczona jest głównie dla profesjonalnych terapeutów, ale mogą się jej nauczyć osoby, które chcą pomóc swojej rodzinie.

Kiedy jesteśmy chorzy i coś nas boli, jest nam źle, mamy chandrę, a nawet depresję, szukamy kontaktu z bliską osobą, szukamy jej współczucia, ciepłych słów pocieszenia, a przede wszystkim jej delikatnego dotyku przynoszącego ulgę znękanemu ciału i zbolałej duszy. Dotyk towarzyszy nam od urodzenia, jak dobre ręce matki, które dotykają i pieszczą stymulując rozwój układu nerwowego. Dotyk niezbędny jest do prawidłowego rozwoju organizmu, można rzec, potrzebny jest do życia. Terapia Czaszkowo-Krzyżowa lub inaczej Osteopatia Kranialna jest delikatną formą dotyku i mobilizacji w określonych miejscach ciała. Jest bardzo skuteczną metodą usuwania napięć występujących w tkance miękkiej, pomaga też w uruchomieniu mechanizmu samoregulacji.

Urazy okołoporodowe – które powstały w czasie interwencyjnego porodu mogą prowadzić do schorzeń somatycznych, takich jak : psychozy, autyzm, kłopoty z koncentracją, zaburzenia osobowości, nadpobudliwość, stres, dysleksja, kłopoty w szkole, bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenie uszu, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym,wady wymowy, zgrzytanie zębami, wady zgryzu, skoliozy i wiele innych.

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest bardzo pomocna w wymienionych wyżej problemach zdrowotnych, ponadto podczas jej stosowania pogłębia się oddech, ustępują napięciowe bóle brzucha, poprawia się krążenie, poprawia się praca układu limfatycznego, przyspiesza oczyszczanie organizmu. Jest niesłychanie skuteczna przy porażeniach mózgowych, usuwa bowiem napięcia powstałe w mózgu i w całym organiźmie i pozwala na znaczne przyspieszenie rozwoju u dzieci.

Robiąc badania w Klinice Osteopatii Kranialnej znajdującej się w USA na Florydzie dr.Uplager obserwował autystyczne dzieci i ich niesłychaną wrażliwość na dotyk, która to prowadzi do powstania wielu napięć emocjonalnych. Odblokowanie tych napięć przynosi dużą poprawę zachowania. Jeżeli autyzm nie jest połączony z niedorozwojem można osiągnać rezultaty graniczące z cudem.

Terapia Kranialna uwalnia napięcia i przez to bardzo skutecznie pomaga także uczniom zmagających się z problemem dysleksji.