Teatr Polski „BOSKA”

Uczestników projektu „Aspiracje ” zapraszamy na spektakl

„BOSKA”

Teatr Polski Bielsko-Biała

Piątek 5 kwietnia 2019, godzina 19.00

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

KRĄG OPOWIEŚCI PORODOWYCH

W najbliższy piątek 29 marca 2019
Opowiadanie historii porodowych ma moc.  My, organizatorki Kręgów Opowieści Porodowych, wierzymy, że każda historia porodowa może wzmocnić, rozwinąć i dać ogromną wewnętrzną siłę. Chcemy snuć opowieści porodowe, szukać w nich źródeł mocy, budować pozytywne nastawienie do porodu przyszłych matek.  Bo poród może być mocnym i pięknym przeżyciem, może głęboko poruszyć i transformować, a po nim życie może nabrać nowego wymiaru.
Wspólnie możemy nadać moc historiom porodowym!
Zapraszamy Cię do przyjścia na Krąg Opowieści Porodowych i opowiedzenia swojej historii. Niezależnie od tego, czy rodziłaś w domu czy w szpitalu. Niezależnie od tego, czy był to poród naturalny, czy przez cesarskie cięcie. Jeśli Twój poród wspominasz jako wydarzenie pozytywne – przyjdź i podziel się tym wspomnieniem z innymi. Jeśli poród był doświadczeniem trudnym, przyjdź posłuchać. Być może w bezpieczeństwie Kręgu będziesz miała możliwość odkryć ziarno mocy w swoim porodzie. Chcemy stworzyć razem przestrzeń na otwarcie się i podzielenie swoimi historiami porodowymi. Wierzymy, że z każdego doświadczenia można wydobyć piękno i moc.
W tym roku jest to VI edycja Kręgów. W poprzednich latach, w tym samym czasie, w różnych miejscach w Polsce i w Europie, w Kręgach zasiadło blisko tysiąc Kobiet. Ile nas będzie tym razem?
Główną zasadą Kręgów Opowieści Porodowych jest to, że dzielimy się  pozytywnymi historiami, szukamy w nich elementów wzmacniających.
Na spotkanie zapraszamy wszystkie Kobiety – zarówno te, które o byciu Mamą dopiero myślą, te, które Matkami wkrótce zostaną, jak i te, które Mamami już są – od miesiąca, roku, 10 lat czy więcej.  Spotkania mają charakter otwarty i adresowane są tylko do kobiet. Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Koordynatorka lokalna i prowadząca: Katarzyna Pytlarz – Szpaczek
Miejsce: Bielsko – Biała, ul Barlickiego 16
Zapisy/kontakt: SMS’em pod nr 880445974 (Ilość miejsc ograniczona)

ORGANIZATORKI :
Fundacja Matecznik – www.fundacjamatecznik.pl
Stowarzyszenie DOULA w Polsce – www.doula.org.pl

MATRONATY:
Fundacja Rodzić po Ludzku – www.rodzicpoludzku.pl
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni – www.dobrzeurodzeni.pl
Portal Dzieci są Ważne – www.dziecisawazne.pl
Wydawnictwo Mamania – www.mamania.pl

DO ZOBACZENIA W KRĘGU!

 

Wyjście do kina „Największy dar”

Wyjście do kina na film

„Największy dar”

Termin : wtorek 26 marca 2019

godzina : 19.00

zapisy: asperger.bielsko@wp.pl

Opis filmu

Przebaczenie nigdy nie prowadzi do smutku, ale do radości i pokoju! W swoim najnowszym filmie Juan Manuel Cotelo opowiada wspaniałe, prawdziwe i współczesne historie o pojednaniu z całego świata. W praktyczny sposób udowodniają one, że przebaczenie jest w stanie przemóc wszystko to, co wydaje się niewybaczalne – od kłótni między młodymi ludźmi czy sporów w rodzinie, aż po brutalne zabójstwa w krajach ogarniętych wojną. „Największy Dar” to wielka i niezwykła opowieść o mocy przebaczenia. Historie pokazane w filmie są wręcz nieprawdopodobne, a jednak wydarzyły się naprawdę.

PROJEKT ASPIRACJE KINO

Zapraszamy uczestników projektu ASpiracje na wyjście do kina

Termin : najbliższa sobota 23.03.2019

Godzina: 16.20

Film: KURIER

Opis filmu

Jego samotna misja miała zdecydować o losach Polski i II wojny światowej. Ścigany przez wszystkie wrogie wywiady, w środku nocy przerzucony z hotelu Savoy do Żabna, spotyka ludzi, którzy na zawsze zmieniają jego życie.

Nowy film Władysława Pasikowskiego, reżysera hitów „Jack Strong” i „Pitbull. Ostatni pies” to sensacyjna historia szpiegowska, inspirowana sekretną misją słynnego „Kuriera z Warszawy”.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Świadczenie usług opiekunów praktyk – oferta

logo unia

Stowarzyszenie zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekunów praktyk dla uczestników projektu „Aspiracje”.

Zapytanie ofertowe na realizację cen usług opiekunów praktyk młodych osób z zespołem Aspergera w ramach projektu „Aspiracje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

Przedmiot rozeznania rynku

Cel usługi: Przewiduje się zatrudnienie czterech opiekunów stażu, którzy będą prowadzić opiekę nad stażystami w maksymalnym okresie 12 miesięcy. Stażyści są osobami młodymi z zespołem Aspergera.

Warunki realizacji usług opiekuna stażu

Opiekun praktyki odpowiedzialny będzie za: wsparcie maksymalnie 3 praktykantów w uczestnictwie w praktykach, stałą indywidualną opiekę nad praktykantami, rozwiązywanie konfliktów, utrzymywanie kontaktu z pracodawcami, opracowanie programu szkoleniowego praktyk, sporządzanie opinii nt. postępów w nabywaniu umiejętności i kompetencji zawodowych uczestników/czek praktyk, wizyty monitoringowe w miejscu odbywania praktyk, wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów związanych z realizacją praktyk, wykonywanie  innych  czynności  zleconych przez Zleceniodawcę w celu prawidłowego przeprowadzenia opieki nad uczestnikiem projektu, współpracę z zespołem wdrażającym Projekt w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji praktyk.

Przewiduje się średnie tygodniowe zaangażowanie opiekuna wynoszące około 10 godzin oraz dodatkowo gotowość do interwencji w sytuacjach szczególnych, w godzinach realizacji praktyk (dni powszednie, w wyjątkowych okolicznościach soboty, między godzinami 8:00 – 18:00, dyżur telefoniczny). Opieka na uczestnikami praktyk będzie realizowana osobiście lub zdanie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Praktyki będą odbywać się na terenie Bielska-Białej, powiatu bielskiego oraz Żywca i Cieszyna.

Wymagania stawiane oferentom

1.       Minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami (preferowane spektrum autyzmu) lub osobami z upośledzeniami umiejętności społecznych oraz

2.       Minimum roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuna stażu lub praktyk, doradztwa zawodowego, trenera pracy, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rynku pracy, mentora, pedagoga lub inne równoważne.

 

Składanie i ocena ofert

Proszę o składanie ofert na załączonym formularzu do dnia 28.03.2019 osobiście w biurze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS” ul. Barlickiego 16 m. 2 lub mailowo na adres asperger.bielsko@wp.pl. Ocena ofert będzie się odbywać poprzez analizę życiorysów kandydatów pod kątem spełnienia warunków doświadczenia stawianego oferentom. Umowy zostaną zawarte z osobami spełniającymi kryteria, które zaoferują najbardziej korzystne oferty cenowe.

 

 

 

Oferta na realizację cen usług opiekunów praktyk młodych osób z zespołem Aspergera w ramach projektu „Aspiracje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej

 

 

Imię i nazwisko oferenta:

Adres:

Nr telefonu:

E-mail:

 

W odpowiedzi na rozeznanie rynku z dnia 14.03.2019 składam ofertę na świadczenie usług opiekuna praktyk młodych osób z zespołem Aspergera w ramach projektu „Aspiracje” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej.

 

Cena na świadczeniu usług w wymiarze 10 h miesięcznie wynosi: …………………… PLN brutto.

 

Oświadczam, iż spełniam kryteria stawiane wykonawcom, to jest  posiadam minimum roczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami (preferowane spektrum autyzmu) lub osobami z upośledzeniami umiejętności społecznych oraz minimum roczne doświadczenie w zakresie świadczenia usług opiekuna stażu lub praktyk, doradztwa zawodowego, trenera pracy, asystenta osoby niepełnosprawnej, asystenta rynku pracy, mentora, pedagoga lub inne równoważne. (należy dołączyć życiorys zawodowy lub referencje, świadectwa pracy potwierdzające doświadczenie.)

 

 

………………………………….

Data i podpis oferenta

 

 

 

 

 

METODA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY – SZKOLENIE

METODA POROZUMIENIA BEZ PRZEMOCY W PRACY Z OSOBĄ UZALEŻNIONA LUB STOSUJĄCĄ PRZEMOC – JAK W PRAKTYCE WYKORZYSTAĆ METODĘ PBP W PRACY Z KLIENTEM – szkolenie

Szkolenie odbędzie się 12.03.2019 10.00-13.00
ul. Barlickiego 16/5 Bielsko-Biała
Szkolenie prowadzi:
Profilaktyka KIER
ul. Nowohucka 41/7a, 30-728 Kraków, NIP 869 – 173 – 10 – 34
Kom: 798297475  tel/fax: 12 2948559
Oddział II – Adres do korespondencji:
ul. Pszona 1/64  31-462 Kraków