Projekt ASPIRACJE

Termin realizacji projektu:

1 marca 2018 – 29 luty 2020

Miejsce prowadzenia projektu:

siedziba Stowarzyszenia w Bielsku-Białej ul.Barlickiego i w Żywcu na ul.Komorowskich

Rekrutacja do projektu: do dnia 1 marca 2018 !

Do udziału w projekcie mogą się zgłaszać osoby, które :

– posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

– posiadają diagnozę : zespół Aspergera lub autyzm,

– mają16 lub więcej lat.

Działania projektowe:

– badanie predyspozycji, mocnych i słabych stron, wyznaczenie ścieżki rozwoju zawodowego przez doradcę zawodowego

– wyjazdy – pokazanie miejsc pracy (cztery wyjazdy z jednym noclegiem przez cały czas trwania projektu)

– terapia trening umiejętności społecznych grupowy (to jest ten trening w którym w tej chwili jest większość uczestników, ale koszty będą porywane z projektu) godzina raz w tygodniu przez cały czas trwania projektu

– terapia trening umiejętności społecznych indywidualny raz w tygodnie przez cały czas trwania projektu

– terapia integracji sensorycznej raz w miesiącu przez cały czas trwania projektu

– wyjścia do kina teatru, na koncert,wyjście do restauracji – raz w miesiącu przez cały czas trwania projektu

– indywidualne i grupowe wsparcie zawodowe – przez rok

– praktyka zawodowa przez ostatni rok trwania projektu – dla części uczestników

– staż przez ostatnie pół roku trwania projektu – dla części uczestników

– zatrudnienie przez ostatnie pół roku trwania projektu – dla części uczestników

– szkolenia zawodowe, certyfikowane – w ostatnim roku trwania projektu – dla części uczestników

 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są zgłaszanie się na maila : aspiracje.bielsko@wp.pl

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy regulamin i ankietę rekrutacyjną

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"