Trening umiejętności społecznych

Stowarzyszenie prowadzi od roku 2011 zajęcia trening umiejętności społecznych  dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz dla osób z problemami społecznymi. Zajęcia prowadzone są w grupach 2-6 osobowych przez dwóch terapeutów.  Grupy najczęściej dobierane są pod kątem wieku, ale mamy też grupy dziewcząt, grupy studentów kierunków ścisłych i inne. Najmłodsza osoba będąca w terapii ma 3,5 roku, a najstarsza 63 lata.

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest przede wszystkim w realu, ale mamy też grupy dla uczestników z całej Polski on line.

Zespół terapeutów jest w stałej superwizji, ma obowiązkowe szkolenia i spotkania.

Jeżeli zdiagnozowana zostanie taka potrzeba prowadzimy również terapię indywidualną.

Część zajęć prowadzona jest w ramach projektów, a część w ramach działalności odpłatnej statutowej stowarzyszenia.

Zapraszamy do kontaktu: asperger.bielsko@wp.pl

KLUB STEM

Fascynatów nauk ścisłych zapraszamy na kolejne spotkanie

Klub STEM

Termin:  23.03.2023 czwartek, godzina 15.00

Miejsce: Pałac Subkultury, ul. Inwalidów 4, Bielsko-Biała

Formuła klubu przewiduje wystąpienia po 15 minut plus 10 minut dyskusji na dany temat. Tematy zgłaszane są wcześniej do Adama Wrzesińskiego, który koordynuje merytorycznie tej projekt. Można zgłaszać zagadnienia związane ściśle lub luźno z naukami technicznymi, matematyką, fizyką, chemią, naukami przyrodniczymi i medycznymi.

NIEODPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Ogłaszamy nabór do projektu dotyczącego
NIEODPŁATNEJ TERAPII SI (integracji sensorycznej)
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Bielsko-Biała „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego”
Dla kogo:
– dzieci w wieku 2-18 lat,
– zamieszkujące na terenie miasta Bielsko-Biała,
– posiadające Orzeczenie o niepełnopsrawności i/lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– pozostające stale pod opieką psychiatryczną i terapeutyczną (trening umiejętności społecznych).
Termin realizacji zadania:
1.04-31.12.2023
Projekt obejmuje prowadzenie terapii integracji sensorycznej w okresie 8 miesięcy, raz w tygodniu przez 1 godzinę oraz wykład dla rodziców i 1 spotkanie indywidualne dla rodziców.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową w terminie do 24.03,2023 go godziny 12.00.
W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko dziecka,
– wiek dziecka,
– czy jest mieszkańcem miasta Bielsko-Biała,
– czy jest pod opieką lekarską i terapeutyczną (tus) oraz w jakiej placówce
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: asperger.bielsko@wp.pl
Komisja rekrutacyjna prześle na maila informacje dotyczące zakwalifikowania do projektu do dnia 30.03.2021
bb_partner

KWIECIEŃ W PAŁACU SUBKULTURY

KWIECIEŃ W PAŁACU SUBKULTURY  

1.04 ŚWIĄTECZNE WARSZTATY PLASTYCZNE 11.00 12.00 13.00

6.04 PRACE W OGRODZIE

6.04 KINO JOHN WICK 4

11.04 KLUB FILOZOFICZNY GODZ. 17.00

12.04 KONCERT „ME AND THAT MAN – NERGAL & JOHN PORTER” CAVATTINA HALL GODZ. 19.00

13.04 KLUB FILMOWY SPOTKANIE KLUBU NAUKOWCÓW STEM GODZ. 15.00

13.04 KINO EGZORCYSTA PAPIEŻA

15/16.04 NOCKA OPEN SPACE for girls 14+

16.04 KINO DUNGEONS & DRAGONS

19.04 AKCJA ŻONKILE – PROJEKCJA FILMU „ZDĄŻYĆ PRZED PANEM BOGIEM”

27.04 KINO HELIOS – DOKUMENT HISTORYCZNY O BIELSKU-BIAŁE „ŚMIERĆ WYSPY” 14.00

27.04 KLUB FILMOWY „BUNTOWNIK Z WYBORU” 18.00

29.04 URODZINY SYLWII 14.00

KINO

Uczestników naszych zajęć zapraszamy na współne wyjście do kina na film

SHAZAM ! GNIEW BOGÓW

Termin: niedziela 19 maeca 2023

Kino Helios Sfera

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

NOC GAMINGOWA Z VR DLA MŁODZIEŻY

Uczestników naszych zajęć i nie tylko

zapraszamy na cykliczną

NOC GAMINGOWĄ

Zapraszamy osoby zainteresowane gamingiem na VR, PS itd.

Nocka przeznaczona jest dla młodzieży od 12 roku życia.

W programie gry na różnych urządzeniach, wizyta na siłowni, współne wyjście na pizzę oraz jak zwykle długie rozmowy i zabawy prawie do rana.

Termin: sobota/niedziela 18/19 marca 2023.

Miejsce: Pałac Subkultury, ul. Inwalidów 4, Bielsko-Biała

Zgłoszenia; Asperger.bielsko@wp.pl

Warsztaty robienia biżuterii

W najbliższą sobotę

18 marca 2023

zapraszamy na warsztaty robienia biżuterii z gumek.

Zaplanowaliśmy trzy tury godzinnych warsztatów:

11.00, 12.00  i 13.00.

MIjesce:   Pałac Subkultury, ul. Inwalidów 4, Bielsko-Biała

Zapisy: asperger.bielsko@wp.pl

Noc w Stowarzyszeniu

Uczestników naszych zajęć zapraszamy na:

cykliczną

NOC Z GRAMI PLANSZOWYMI

Termin:  piątek/sobota 17/18 marca 2023.

Rozpoczynamy w piątek o 19.00, dzieci do odbioru: sobota 9.00 (jeżeli mają zajęcia w piątek – mogą zostać na zajęcia).

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

 

KLUB FILMOWY

Naszą młodzież wraz z osobami towarzyszącymi zapraszamy na

KLUB FILMOWY

 

Projekcja filmu:

„Artysta i modelka”

CZWARTEK 16.03.2023  GODZ. 18.30

Miejsce: Pałac Subkultury, ul. Inwalidów 4, Bielsko-Biała.

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl