Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym

z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi „AS”

Biuro i miejsca prowadzenia zajęć:

uL.Inwalidów 4, Bielsko-Biała

tel. 692-275-462

konto: BGŻ  26 2030 0045 1110 0000 0232 8510

Mail: asperger.bielsko@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"