Terapia integracja sensoryczna – nieodpłatnie

Rozpoczynamy nabór do projektu ?Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego? Terapia integracjii sensorycznej dla dzieci z zespołem Aspergera.
Projekt przewiduje bezpłatny udział 7 dzieci w zajęciach integracji sensorycznej raz na tydziań w okresie 30.03-19.07.2015.
Zajęcia będą się odbywały w Gabinecie „Równowaga”. ul. Dmowskiego 12/1.
W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci z Bielska-Białej. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem regulaminu rekrutacji, który został ogłoszony na ostatnim zebraniu Stowarzyszenia.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Bielsko-Biała.

Prosimy o kontakt mailowy :asperger.bielsko@wp.pl

bb_partner