Projekt Dobre Miejsce

Informujemy, że wraz z Fundacją Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A od 1 .01.2022 prowadzimy projekt 'Dobre Miejsce”.
Dzięki projektowi powstało mieszkanie usamodzielniające, które oferuje turnusy (od kilku do kilkunastu) dni usamodzielniające dla osób ze spektrum autyzmu z całej Polski.

Opiekunami w projekcie są również osoby ze spektrum pod nadzorem terapeutów.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

aktywni obywatele

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"