Zajęcia z terapii integracji sensorycznej Żywiec

Rozpoczynamy nabór do projektu: ?Niwelowanie deficytów najlepszą drogą do integracji?. Terapia integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zaburzeniami pokrewnymi. Projekt przewiduje bezpłatny udział 13 dzieci w zajęciach integracji sensorycznej, raz na tydzień w okresie 07.03-30.10.2016

W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci niepełnosprawne z autyzmem lub zespołem Aspergera z Żywca.

Zgłoszenia należy nadsyłać do dnia 4.03.2016r. na adres mailowy: fundacja.spektrum.a@wp.pl. Zadanie jest współfinansowane przez Miasto Żywiec.