Szkolenie prawne

firrZapraszamy na bezpłatne szkolenie w ramach projektu POWR.02.16.00-00-0089/19 Wiedza drogą do aktywnego 

„Prawne aspekty niepełnosprawności”

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia:

– Podstawy prawnej sytuacji osób z niepełnosprawnościami

– Niepełnosprawność w Unii Europejskiej: tworzenie prawa i polityk publicznych w UE

– Dziecko z niepełnosprawnością – aspekty prawne

– Osoba z niepełnosprawnością w prawie cywilnym i rodzinnym

– Dostępność – prawo i praktyka.

Szkolenia prowadzą eksperci/-tki z zakresu prawa, z wieloletnim doświadczeniem w obszarze niepełnosprawności.

Termin: 29-30 listopada 2022, godz. 9.00-16.00

Lokalizacja: Pałac Subkultury, ul. Inwalidów 4, Bielsko-Biała

Szkolenie będzie trwać 2 dni (w sumie 16 godzin dydaktycznych), zapewniamy poczęstunek na przerwach kawowych i obiad.

 

 

Świętujemy 5 urodziny NArodowego Instytutu Wolności

Konferencja „5 lat NIW. Nowe szanse dla trzeciego sektora”

Warszawa 24-25.11.2022

W ciągu pięciu lat działalności Narodowego Instytutu Wolności do blisko 5 tysięcy organizacji pozarządowych trafiło ponad 800 mln zł. Podczas konferencji pokażemy, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się obraz polskiego społeczeństwa obywatelskiego. W wydarzeniu weźmie udział Wicepremier Prof. Piotr Gliński oraz liczni goście. W programie są debaty z udziałem polskich i zagranicznych ekspertów zajmujących się tematyką NGO. W dalszej części wręczone zostaną nagrody w konkursie na najlepszą pracę magisterską oraz najlepszą rozprawę doktorską. Jak na jubileuszowe obchody przystało nie zabraknie urodzinowego tortu oraz występów artystycznych.

WIDOK MORZA

WIZYTA STUDYJNA – MIESZKANIA CHRONIONE

Wzięliśmy udział w wizycie studyjnej prezentującej wypracowny projektowo model mieszkalnictwa chronionego dla osób ze spektrum autyzmu.

Szczecin i Kołobrzeg

17-18 listopada 2022

Spotkanie edukacyjno-szkoleniowe połączone z wizytą studyjną w ramach projektu pn. Azymut Samodzielność,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

 

GRUDNIOWA SZKOŁA RODZICÓW

Zapraszamy rodziców dzieci ze spektrum autyzmu na spotkania szkoleniowe dotyczące różnych aspektów autyzmu i zespołu Aspergera.

Spotkania będą się odbywać przez cały grudzień w czwartki.

Miejsce: Pałac Subkultury, ul. Inwalidów 4, Bielsko-Biała

Tematyka szkoleń:

1.12. 2022 godz. 16.30-18.00

Autyzm, zespół Aspergera – co każdy rodzic powinien wiedzieć

8.12.2022 godz. 16.30-18.00

Wsparcie i terapia osób ze spektrum autyzmu

15.12.2022 godz. 16.30-18.00

Systemowa pomoc dla osób ze spektrum autyzmu

Spotkanie z  Doradcą do spraw osób niepełnosprawnych przy Urzędzoe MIasta w Bielsku-Białej

22.12.2022 godz. 16.30-18.00

Wysokowrażliwość czy zaburzenie integracji sensorycznej

 

Organizator: Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem Spektrum A i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i OSobom Dorosłym z Zespołem Aspergera „AS”.

Prosimy o zgłoszenia na jedno lub więcej spotkań. Ilośc miesjc ograniczona.

 

Zgłoszenia; adamwrzesinski9@gmail.com

 

 

 

Zapraszamy na noc z grami planszowymi

Warsztaty gamingowe

Zapraszamy na warsztaty gamingowe z grami planszowymi, VR i PS5
Rzeczywistość wirtualna (ang. virtual realityVR) to trójwymiarowy obraz, który został stworzony komputerowo. VR może przedstawiać różne przedmioty, obiekty, a nawet całe zdarzenia.
Termin warsztatów:
19.11-20.11.2022
w godzinach:
19.11 16.00-21.00
20.11 9.00-14.00
W programie uspołeczniające zajęcia gamingowe, wyjście na pizzę, nocleg w Stowarzyszeniu, wspólne śniadanie.
Zapraszamy dzieci w wieku: klasa V-VIII
Dzieci w wieku: szkoła podstawowa maksymalnie 1 godzina
Młodzież i dorośli: 3 godziny
Warsztaty maja charakter treningu umiejętności społecznych i prowadzone są przez terapeutów
Ilość miejsc ogranicznona, możliwość zapisu na kolejne terminy.
Informacje i zgłoszenia: Adam Wrzesiński  adamwrzesinski9@gmail.com

Wspólne wyjście do kina

Uczestników treningu umiejętności społecznych

Zapraszamy na współne wyjście do kina

Pokaz przedpremierowy filmu:

CZARNA PANTERA: Wakanda w moim sercu

Kino Helios w Sferze

Czwartek 10 listopada 2022 godzina: 20.00

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl