WIDOK MORZA

WIZYTA STUDYJNA – MIESZKANIA CHRONIONE

Wzięliśmy udział w wizycie studyjnej prezentującej wypracowny projektowo model mieszkalnictwa chronionego dla osób ze spektrum autyzmu.

Szczecin i Kołobrzeg

17-18 listopada 2022

Spotkanie edukacyjno-szkoleniowe połączone z wizytą studyjną w ramach projektu pn. Azymut Samodzielność,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *