Rekrutacja uczestników do projektu rehabilitacja – integracjia sensoryczna – Miasto Bielsko-Biała

Projekt przewiduje nieodpłatny udział w rehabilitacji –  integracja sensoryczna dla 14 uczestników przez 8 miesięcy (zajęcia raz w tygodniu) oraz wykład i konsultacje dla rodziców uczestników zajęć.

Uczestnikami mogą być dzieci/młodzież posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, mieszkańcy Bielska-Białej.

Nabór prowadzony jest do 13.03.2020.

Zgłoszenia: Asperger.bb@gmail.com

Projekt dofinansowany ze środków Miasta Bielsko-Białą w ramach zadania publicznego z zakresu polityki społecznej 2020

 

bb_partner