Projekt Aktywni Obywatele Telefon

Ogólnopolski Telefon Autyzm 333 070 180 Od 1 kwietnia 2021 trwa projekt dotyczący prowadzenia ogólnopolskiego telefonu wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin.

Ogólnopolski Telefon Autyzmu dostępny jest pod numerem: 333 070 180. Z pomocy można korzystać od poniedziałku do soboty w godz. 10:00 – 18:00.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi "AS"