Rekrutacja do projektu ”ASpiracje”

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera ,, AS” w Bielsku-Białej od marca 2018 roku rozpocznie realizację projektu   ,,Aspiracje”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 9.1 Aktywna Integracja dla poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Projekt trwał będzie 2 lata.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z zespołem Aspergera lub autyzmem w wieku od 16 lat.

Zaplanowane formy wsparcia:

Treningi kompetencji społecznych (indywidualne i grupowe) oraz integracji sensorycznej

Preorientacja zawodowa i specjalistyczne wsparcie zawodowe (indywidualne i grupowe)

Warsztaty wyjazdowe

Działania społeczne, edukacyjne, kulturalne, integracyjne, usamodzielniające

Kursy i szkolenia certyfikowane

Płatne staże i praktyki

Zatrudnienie subsydiowane

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, proszone są zgłaszanie się na maila : aspiracje.bielsko@wp.pl

W odpowiedzi na zgłoszenia prześlemy regulamin i ankietę rekrutacyjną