Szkolenie SI II st.

PSTIS

Szkolenie SI
Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Integracji Sensoryczycznej oraz Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Z.Aspergera ?AS?

zapraszają na szkolenie II stopnia na terapeutów integracji sensorycznej

W szkoleniu mogą uczestniczyć absolwenci studiów wyższych magisterskich z następujących kierunków: psychologia, pedagogika (edukacja przedszkolna i edukacja wczesnoszkolna), pedagogika specjalna, logopedia, neurologopedia, rehabilitacja/fizjoterapia z przygotowaniem pedagogicznym, którzy ukończyli kurs integracji sensorycznej I stopnia. Kandydat musi wykazać się minimum 2 letnim doświadczeniem w pracy z dziećmi

Szkolenie odbędzie się w Bielsku-Białej w terminie: 19.04- 03.05.2016r.

Szkolenie jest odpłatne. Płatność za kurs wynosi 3.100 zł.. Po odbyciu kursu II stopnia kursant zdaje egzamin z zakresu teorii i praktyki integracji sensorycznej. Egzamin przeprowadzają Instruktorzy prowadzący szkolenie.CERTYFIKAT PSTIS potwierdza uzyskanie uprawnień do prowadzenia diagnozy i terapii integracji sensorycznej. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest 100% frekwencja oraz zdanie egzaminu teoretycznego i praktycznego.

Przyjmowane będą tylko zgłoszenia przesłane wraz ze zdjęciem dyplomu studiów, świadectwem ukończenia I stopnia szkolenia SI i wypełnionym kwestionariuszem (wszystko w jednym mailu).
Zgłoszenia proszę nadsyłać na: asperger.bielsko@wp.pl
Więcej informacji tel: 692-275-462