Spektrum Beskidy – działania w projekcie POlsko Czeskim

Logo_cz_pl_eu_barevne
LIpiec:
09.07 –  Wizyta zarządu Stowarzyszenia „AS” i Fundacji Spektrum w Czechach
Sierpień:
9.08 – Spotkanie rodziców w Czechach (17.00-19.00)
Wrzesień:
19.09 – Spotkanie rodziców w Polsce (17:00-19:00)
22.09 – Spotkanie rodzice z dziećmi (warsztaty) w Czechach (9:30-16:00)
Październik:
18.10 – Spotkanie rodziców w Czechach (17:00-19:00)
19.10 – Spotkanie rodzice i dzieci (warsztaty) w Polsce (9:30-16:00)
25-27.10 – Wyjazd weekendowy nastolatków w Czechach (18:00 kolacja piątek – 12:00, niedziela wyjazd)
Listopad:
15.11 – Spotkanie rodziców Czechach (17:00-19:00)
29.11-1.12 – Wyjazd weekendowy nastolatków w Polsce (18:00 kolacja piątek , 12:00 niedziela wyjazd)
Grudzień:
13.12 – Spotkanie rodziców w Polsce (17:00-19:00)
Styczeń 2020
10.01 – Spotkanie rodziców w Polce (17:00-19:00)
17.01 – Spotkanie terapeutów w Polsce (10-16)
24.01 – Spotkanie terapetówi w Czechach (10-16)
31.01 – Wizyta zarządu stowarzyszenia ADAM  w Polsce (12-15)
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
Logo_cz_pl_eu_barevne