Projekt POlsko CZeski

Logo_cz_pl_eu_barevne
Rozpoczynamy projekt Polsko Czeski, w którym realizowane będą m.in. takie działania jak wyjazdy dla młodzieży, wspólne warsztaty, wymiana doświadczeń między terapeutami.
Naszym partnerem w projekcie jest stowarzyszenie ADAM z Hawirzowa zajmujące się osobami ze spektrum autyzmu. Stowarzyszenie prowadzi podobną jak my działalność, nawet na podobną skalę.
Najbliższe działanie to spotkanie rodziców dzieci ze spektrum autyzmu po stronie czeskiej w Hawirzowie. Termin : 9 sierpnia czyli najbliższy piątek.
Prosimy przesłanie mailem potwierdzenia udziału w piątkowym wyjeździe: asperger.bielsko@wp.pl
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
Logo_cz_pl_eu_barevne