WYjście do kina – środa 27.11.2019

Uczestników treningu umiejętności społecznych zapraszamy do kina

Termin : 27.11.2019  środa , godz. 18.30

Kino Helios Bielsko-Biała

„PORTRET KOBIETY W OGNIU”

dramat historyczny od lat 15

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

 

 

Osoby niepełnosprawne a wymiar sprawiedliwości – rekomendacje

Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” opracowane w ramach projektu „Wzajemne oswajanie” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Broszura  „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” opracowaną w ramach projektu „Wzajemne oswajanie” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

„Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”:

broszura rekomendacje policja prokuratura sąd ngo (2)

broszura rekomendacje policja prokuratura sąd ngo większa czcionka

 

Wyjście do kina – Doktor Sen-sobota

Uczestników projektu Aspiracje finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

zapraszamy na wyjście do kina.

Film: DOKTOR SEN

Kino: Helios Bielsko-Biała

Sobota 23 listopada 2019, godzina 14.15

zgłoszenia : asperger.bielsko@wp.pl

logo unia

SObotnie kino dla dzieci

Zapraszamy uczestników terapii trening umiejętności społecznych na wspólne wyjście do kina.

Termin: sobota 23 listopada 2019, godzina 10.30

KRAINA LODU 2

Miejsce: kino Helios, Bielsko-Biała

Spotykamy się przed kinem o 10.15

Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl

Wyjście do kina – TUS

Uczestników treningów umiejętności społecznych prowadzonych przez Stowarzyszenie

zapraszamy na wyjście do kina.

Film: PROCEDER Kino: Helios Bielsko-Biała

Środa 20 listopada 2019, godzina 18.00

zgłoszenia : asperger.bielsko@wp.pl

 

Spotkanie rodziców

Zapraszamy na kolejne spotkanie rodziców w ramach grupy wsparcia.

Temat: Edukacja

Termin : Czwartek 14.11.2019, godz. 18.30

Miejsce: sala Stowarzyszenia „AS” , ul. Komorowskich Żywiec

Grupa wsparcia dla rodziców – projekt Spektrum Beskidy

Zapraszamy rodziców na spotkanie w Czechach z projektu Spektrum Beskidy finansowanego z programu Interreg Euroregion Beskidy.
Termin : 15.11.2019, godz. 17.00-19.00
MIejsce: Bezručova 66, Třinec
Spotkanie ma charakter terapeutyczny: grupa wsparcia/ wymiana doświadczeń
Dojazd we własnym zakresie.
Proszę o szybkie zgłaszanie się na wyjazd, liczba miejsc ograniczona: asperger.bielsko@wp.pl
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
euroregion logo