Grupa wsparcia dla rodziców – projekt Spektrum Beskidy

Zapraszamy rodziców na spotkanie w Czechach z projektu Spektrum Beskidy finansowanego z programu Interreg Euroregion Beskidy.
Termin : 15.11.2019, godz. 17.00-19.00
MIejsce: Bezručova 66, Třinec
Spotkanie ma charakter terapeutyczny: grupa wsparcia/ wymiana doświadczeń
Dojazd we własnym zakresie.
Proszę o szybkie zgłaszanie się na wyjazd, liczba miejsc ograniczona: asperger.bielsko@wp.pl
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
euroregion logo