Osoby niepełnosprawne a wymiar sprawiedliwości – rekomendacje

Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” opracowane w ramach projektu „Wzajemne oswajanie” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

Broszura  „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” opracowaną w ramach projektu „Wzajemne oswajanie” współfinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie.

„Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych”:

broszura rekomendacje policja prokuratura sąd ngo (2)

broszura rekomendacje policja prokuratura sąd ngo większa czcionka