Zakończenie projektu Spektrum Beskidy

Projekt Spektrum Beskidy zakończy się 31 stycznia 2020 spotkaniem Zarządów obu stowarzyszeń.

W projekcie wzięło udział 48 dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera, 48 rodziców oraz 10 terapeutów.

Zrealizowane działania projektowe:

1. Wizyta robocza i studyjna zarządów organizacji pozarządowych.
2. Spotkania rodziców dzieci z niepełnosprawnością z Bielska-Białej i Havirowa (sześć spotkań)
3. Warsztaty dla dzieci i rodziców – w Czechach i Polsce (gościmy się na wzajem) m.in. zajęcia sportowe, wyjście w góry, wyjście na kręgle, warsztaty krawieckie
4. Weekend bez rodziców dla dzieci starszych i młodzieży. W Czechach: z warsztatami sportowymi i strażackimi, w Polsce: warsztaty kulinarne i bębniarskie.
5. Spotkania zespołu terapeutów – wymiana doświadczeń

W projekt zaangażowane były dwa stowarzyszenia zajmujące się pomocą osobom ze spektrum autyzmu : polskie Stowarzyszenie „AS” z Bielska-Białej i czeskie ADAM Autisticke Deti a My z Hawirzowa.

Celem projektu była wymiana doświadczeń radzenia sobie w pracy z rodzinami, terapii oraz zatrudniania młodych dorosłych z niepełnosprawnością ze spektrum autyzmu.

Dzięki projektowi spotkało nas wiele atrakcji, mieliśmy okazję wiele się nauczyć i dowiedzieć, ale przede wszystkim zawarliśmy znajopmości, które będzie podtrzymywać.

Planujemy następne wspólne działania. Zapraszamy Czechów na nasz letni wyjazd do Rzymu, a oni nas na swój  do Janskych lazni.

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

euroregion logo