Zachowania trudne u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – szkolenie dla rodziców

Zachowania trudne u dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera – szkolenie dla rodziców

Sobota 24.01.2015 , godzina 10-13 (Igr) i 13.30-16.30 (IIgr)
ul.Dmowskiego 12/1, Bielsko-Biała

Szkolenie przeznaczone jest dla rodziców dzieci (do 9 lat) biorących udział w terapii Trening umiejętności społecznych prowadzonej przez Stowarzyszenie. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rozetta Michnik
Osoba prowadząca:
Rozetta Michnik – psycholog kliniczny, pedagog specjalny. Diagnosta i terapeuta dzieci dotkniętych autyzmem w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka przy PPP3 w Bielsku-Białej, specjalista pracy z rodziną dziecka niepełnosprawnego, nauczyciel akademicki w zakresie oligofrenopedagogiki i psychologii. Psycholog w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Przewodnicząca Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Bielsku-Białej. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy ?Centrum? w Bielsku-Białej.

Pani Rozetta Michnik zgodziła się na dostosowanie szkolenia do Państwa potrzeb, odpowiedzi na pytania, rozmowę itd

Prosimy zgłoszenie udziału w szkoleniu na maila asperger.bielsko@wp.pl . Liczba miejsc ograniczona.