Wyjście do kina

Uczestników treningu umiejętności społecznych zapraszamy na wspólne wyjście do kina

Kino Helios, 21.20.2020 godz. 18.30

„Tajemniczy ogród”

Informacje u terapeuty prowadzącego kub: asperger.bielsko@wp.pl