Wyjazdowe warsztaty kulinarne

Zapraszamy osoby z ASD z miasta Bielsko-Biała na warsztaty kulinarne w Górkach Wielkich

Miejsce: Schronisko Koss Górki Wielkie

Termin: 13-14 lipca 2020

Organizator: Fundacja Pomocy Dzieciom z Autyzmem Spektrum A

Projekt finansowany ze środków PFRON