Wyjazd weekendowy – Spektrum Beskidy

Wspólny wyjazd weekendowy dzieci i młodzieży z naszego Stowarzyszenia i czeskiego Stowarzyszenia ADAM

z projektu Spektrum Beskidy finansowanego z programu Interreg Euroregion Beskidy.

Termin : 28-11 – 1.12.2019
Miejsce: Dwór Kossaków, Górki Wielkie
Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy
euroregion logo