Współpraca z Politechniką Śląską

politechnika sląska

Zostaliśmy zaproszeni przez Politechnikę Śląską do udziału w targach pracy

„GIEŁDA PRACODAWCY I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

14-18 grudnia 2020

http://www.targipracy.polsl.pl

targi