Warsztaty z robienia świec

Warsztaty z robienia świec dla uczestników zajęć trening umiejętności społecznych poprowadzi Pani Teresa Litwin

Wtorek 18 czerwca 2019 godzina 17.15