Warsztat dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli i edukatorów na warsztat:

„Uczeń ze spektrum w czasie pandemii”

Termin: piątek 11 grudnia 2020 godz. 18.30-20.00  platforma Zoom.

Jakie wyzwania niesie nauczanie online i jak sobie z nimi radzić. Dlaczego uczniowie ze spektrum są bardziej zagrożeni PCST. Jak prowadzić skuteczne zajęcia online dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi  potrzebami edukacyjnymi.

 

Osoby prowadzące: Monika Kłeczek i Adam Wrzesiński.

Ze względu warsztatowy charakter spotkania –  ilość miejsc  ograniczona. Zgłoszenia: admwrzesinski9@gmail.com