Szkolenie na terapeutów integracji sensorycznej

Zapraszamy na szkolenie na terapeutów integracji sensorycznej II stopnia

Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej

Miejsce: Bielsko-Biała, centrum Szkoleniowe ZIAD pod Szyndzielnią

Termin: 1-15 października 2017

PSTIS