Spotkanie z Doradcą do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Zapraszamy na spotkanie
z Panią Barbarą Rosicką
Doradcą do Spraw Osób Niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
które odbędzie się w czwartek 27 listopada 2014 o godzinie 17.00
w Urzędzie Miasta przy Placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.
Doradca będzie mówił o formach pomocy dla dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych z zespołem Aspergera.