Spotkanie rodziców on-line

Spotkania rodziców on-line
najbliższy czwartek 28.05.2020
dla grup starszych (16-30 lat): godz. 18.00-19.00,
dla grup młodszych: godz. 19.00-20.00
Więcej info o dostępie: Adam Wrzesiński: adamwrzesinski9@gmail.com