?Rozwijanie teorii umysłu u osób z autyzmem i zespołem Aspergera? – ćwiczenia praktyczne

Zapraszamy na szkolenie dla specjalistów:

?Rozwijanie teorii umysłu u osób z autyzmem i zespołem Aspergera?

– ćwiczenia praktyczne

Osoba prowadząca:    dr Joanna Ławicka

Szkolenie skierowane jest do psychologów, pedagogów i terapeutów.

Termin:     19.02.2017

Miejsce:   ul. Barlickiego 16/5 , I piętro , Bielsko-Biała

Większość zjawisk w otoczeniu jest wynikiem działania ludzi i ich relacji z innymi osobami. Zachowanie człowieka jest ściśle powiązane z jego emocjami i myśleniem ? zrozumienie tych skomplikowanych czynników zależy od szeregu kompetencji , które kształtują się już od pierwszych dni życia. W przypadku osób z ASD kompetencje te rozwijają się nieprawidłowo, co utrudnia (a czasem wręcz uniemożliwia) zrozumienie drugiego człowieka, ale przede wszystkim ? samego siebie.

Szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie specyfiki myślenia osób z ASD. Ponadto możliwe będzie opracowywanie strategii wspierania ich samoświadomości i wdrażania wsparcia w codziennych sytuacjach.

lawicka