Rajd na orientację Fundacja Spektrum A

Mieszkańców powiatu bielskiego, uczestników terapii w Stowarzyszeniu „AS” zapraszamy na

RAJD NA ORIENTACJĘ zakończony wspólnym ogniskiem

Termin: 19.09.2020 sobota godzina 14.00 Wapienica Zapora Bielsko-Biała

Organizator: Fundacja Spektrum A

Projekt dofinansowany ze środków PFRON