PTAKOLICZENIE OTOP

W dniach 29-31  stycznia 2021 nasze Stowarzyszenie wzięło udział w akcji ” PTAKOLICZENIE” Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

Wspólne liczenie odbyło się w centrum miasta więc zobaczyliśmy tylko ptaki miejskie. Ponadto każdy mógł liczyć ptaki ze swojego okna, to już wypadło bardziej różnorodnie.

Choć tegoroczna akcja OTOP była pod znakiem kuropatwy – w Parku Słowackiego w Bielsku-Białej liczyliśmy gawrony i gołębie.