Projekt MIasto Żywiec

Informujemy, ze otrzymaliśmy dofinansowanie z Miasta Żywiec  w ramach realizacji zadania publicznego w zakresie polityki społecznej na rehabilitację osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, szczególnie dzieci i młodzieży.

W ramach zadania realizowany będzie projekt „Niwelowanie deficytów poprzez grupową praktykę społeczną”. 

W ośrodku Stowarzyszenia w Żywcu będą prowadzone zajęcia z treningu umiejętności społecznych w formie działań zewnętrznych – wyjść do kina, kawiarni i na kręgle.  Zajęcia przewidziane są dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności mieszkańców Żywca.

Nabór do projektu wkrótce – informacje będą na stronie i FB.