Projekt dofinansowany przez FUNDACJĘ PZU

Realizujemy projekt, którego celem jest poprawa funkcjonowania osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji oraz zwiększenie dostępu do kultury.

Odbiorcami projektu są dzieci z autyzmem lub zespołem Aspergera w wieku przedszkolnym. We współpracy z przedszkolami organizujemy wyjścia do instytucji kultury, rekreacyjne (basen), wycieczki, indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne z zakresu poprawy komunikacji, zakup pomocy terapeutycznych, grupa wsparcia.

Projekt dofinansowany jest przez Fundację PZU

pzu