Projekt ASPIRACJE – wyjście do kina

Uczestników projektu ASPIRACJE dofinansowanego ze środków unijnych zapraszamy do kina

Jurassic World: Upadłe królestwo

23.06.2018

godzina 12.15

Kino Helios

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego