Projekt „Spektrum Beskidy”

Spotkanie podsumowujące projekt „Spektrum Beskidy”

31 stycznia 2020 Bielsko-Biała

Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy

euroregion logo