Parlamentarna Grupa d/s Autyzmu

sejm

15.11.2016 Prezes Zarządu Stowarzyszenia „AS” wziął udział w posiedzeniu Parlamentarnej Grupy d/s Autyzmu.

Dyskutowano nad proponowanymi zmianami w;

-opiece nad osobami dorosłymi z autyzmem,

-dotacjami (subwencjami) dla przedszkoli prywatnych,

-zmianami w systemie szkolnym.