Joga – FIO

Zajęcia sportowe dzieci z zespołem Aspergera – JOGA
Zapraszamy na zajęcia dzieci i młodzież (6-26) z zespołem Aspergera z województwa śląskiego.
Proszę się zgłaszać drogą mailową : asperger.bielsko@wp.pl
ORGANIZATORAMI PROJEKTU JEST GRUPA SPORTOWCY
PROJEKT FINANSOWANY JEST ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH
podpis