Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FILMOTERAPIA PLANOWA

fio

Informujemy , że prowadzimy nabór na zajęcia z FILMOTERAPIA PLANOWA dla dzieci i młodzieży
Zajęcia finansowane są z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, projekt przygotowała i prowadzi grupa Nadzieja.
Warunki rekrutacji:
– dzieci i młodzież w wieku szkolnym z autyzmem i zespołem Aspergera,
– zamieszkałe na terenie województwa śląskiego,
– uczestnictwo w całym projekcie.
– zajęcia prowadzone będą w 2 grupach wiekowych
Czas trwania zajęć:
– trzy godziny zegarowe codziennie przez tydzień
-zajęcia planowane są na sierpień
Miejsca:
– ul. Cechowa 18/6, Bielsko-Biała

Filmoterapia planowa to nowa forma wykorzystania filmu w rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zaproponowana przez Gliwicki Klub Filmowy WROTA. Filmoterapia ułatwia włączenie osób z dysfunkcjami społecznymi poprzez proces tworzenia filmu na wszystkich etapach jego produkcji,od planowania,przez realizację,a także udział niepełnosprawnych w roli aktorów.Uczestnicy nabywają umiejętności potrzebne do przedstawienia swoich aspiracji,stanowisk,problemów,bądź po prostu swojego świata.Efektem pracy jest film,którego pokaz staje się dużym wydarzeniem nie tylko dla biorących udział w jego powstaniu.W trakcie filmoterapii sytuacje i kontakty społeczne są niejako wymuszane przez pracę zespołową.Dzieci muszą się porozumiewać,dogadywać,żeby powstał film.Część dzieci z ZA ma uzdolnienia techniczne, niektóre mają duże zdolności plastyczne.Są również takie, które mają talenty aktorskie.Wierzymy,że dzięki projektowi każde nasze dziecko odnajdzie swój talent i radość ze wspólnej pracy.

Prosimy o zgłoszenia mailowe: asperger.bielsko@wp.pl

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym
z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS
ul. Kierowa 10/50
43-300 Bielsko-Biała
tel. 692-275-462
konto: BGŻ 26 2030 0045 1110 0000 0232 8510

fio