AKADEMIA RODZICA 2017/18

Zapraszamy rodziców dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi do udziału w całorocznej

AKADEMII RODZICA STOWARZYSZENIA „AS”

Znalezione obrazy dla zapytania free picture meeting parents

Zajęcia Akademii rodzica odbywały się będą w piątki o godzinie 17.00  w siedzibie Stowarzyszenie, na ulicy Barlickiego 16 w Bielsku-Białej.

Będą trwały przez cały rok szkolny 2017/18. Zajęcia będą 1-2 razy w miesiącu. Będą miały charakter warsztatów i wykładów. Chcemy zapraszać na nie osoby z całej Polski, które zajmują się profesjonalnie różnego rodzaju pomocą osobom ze spektrum autyzmu, ale też wsparciem psychologicznym, rzecznictwem, relaksacją itd.

Informacje o tematach kolejnych spotkań umieszczane będą na stronie, na FB oraz przesyłane mailowo