5-LECIE STOWARZYSZENIA

tort

Pięć lat temu w gronie klkunastu rodziców zaczęliśmy się spotykać i naradzać, co można zrobić dla naszych dzieci z zespołem Aspergera w Bielsku-Białej.
Co z tego wynikło ? Jeżeli nie znasz naszej historii przyjdź w niedzielę – chętnie Ci opowiemy.
Jeżeli wiesz jak nasze zebrania się zakończyły , ile przez te 5 lat dobrych rzeczy zrobiliśmy – przydź i ciesz się razem z nami

Cieszymy się i przyjmujemy gratulacje – w niedzielę 20 grudnia ul. Cechowa 18/6 I piętro
w godzinach 14.00-18.00

Zarząd Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Dorosłym
z Zespołem Aspergera oraz Zaburzeniami Pokrewnymi AS