Warsztaty dla rodziców

Zapraszamy na warsztaty on line dla rodziców:

„Dziecko ze spektrum autyzmu w czasach koronawirusa”

Czy nasze dzieci bardziej są narażone na zaburzenia psychiczne w związku z covid ? Jaki wpływ na nie może mieć pandemia ? Jak wspomóc dziecko ?

Termin : 16 grudnia 2020 godzina 20.00-21.30 platforma Zoom

Ze względu na warsztatowy charakter liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia: admawrzesinski9@gmail.com