Terapia integracja sensoryczna ? nieodpłatnie

Rozpoczynamy nabór do projektu ?Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego? Terapia integracjii sensorycznej dla dzieci z zespołem Aspergera.
Projekt przewiduje bezpłatny udział 7 dzieci w zajęciach integracji sensorycznej raz na tydziań w okresie 17.08-07.12.2015.
Zajęcia będą się odbywały na ul. Cechowej 18/6 w Bielsku-Białej.
W zajęciach mogą brać udział tylko dzieci z Bielska-Białej. Rekrutacja będzie prowadzona z uwzględnieniem regulaminu rekrutacji, który został ogłoszony na zebraniu Stowarzyszenia.
Zadanie jest współfinansowane przez Gminę Bielsko-Biała.
Zgłoszenia: asperger.bielsko@wp.pl
Prosimy o kontakt mailowy :asperger.bielsko@wp.plbb_partner