ŚWIETLICA

Otwieramy świetlicę dla dzieci w wieku 3-14 lat z diagnozą autyzm, zespół Aspergera, ADHD. Świetlica będzie czynna w godzinach 10.00-18.00, ul. Cechowa 18/6 (pierwsze piętro). Można przyprowadzać dzieci na godzinę lub dwie, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym (z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem). Zajęcia na świetlicy będzie prowadzić osoba przygotowana do pracy terapeutycznej z dziećmi.
Kontakt: asperger.bielsko@wp.pl,
tel. 692-275-462