Projekt ASPIRACJE- wyjście do kina

Uczestników projektu ASPIRACJE dofinansowanego ze środków unijnych zapraszamy do kina

ZIMNA WOJNA

19.06.2018

godzina 16.30

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego