Nowy rok szkolny 2017/18 w Stowarzyszeniu AS

Zapraszamy na terapię indywidualną i grupową trening umiejętności społecznych dla dzieci, dorosłych i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera, problemami w komunikacji

oraz terapię integracji sensorycznej SI.

Zajęcia odbywają się w Bielsku-Białej i Żywcu.

sala sii

Zgłoszenia:  asperger.bielsko@wp.pl