NIEODPŁATNE ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE

Ogłaszamy nabór do projektu dotyczącego
NIEODPŁATNEJ TERAPII SI (integracji sensorycznej)
Projekt realizowany w ramach zadania publicznego Gminy Bielsko-Biała „Prowadzenie działań stymulujących rozwój dziecka niepełnosprawnego”
Dla kogo:
– dzieci w wieku 2-18 lat,
– zamieszkujące na terenie miasta Bielsko-Biała,
– posiadające Orzeczenie o niepełnopsrawności i/lub Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
– pozostające stale pod opieką psychiatryczną i terapeutyczną (trening umiejętności społecznych).
Termin realizacji zadania:
1.04-31.12.2023
Projekt obejmuje prowadzenie terapii integracji sensorycznej w okresie 8 miesięcy, raz w tygodniu przez 1 godzinę oraz wykład dla rodziców i 1 spotkanie indywidualne dla rodziców.
Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową w terminie do 24.03,2023 go godziny 12.00.
W zgłoszeniu należy podać:
– imię i nazwisko dziecka,
– wiek dziecka,
– czy jest mieszkańcem miasta Bielsko-Biała,
– czy jest pod opieką lekarską i terapeutyczną (tus) oraz w jakiej placówce
Zgłoszenia proszę wysyłać na adres: asperger.bielsko@wp.pl
Komisja rekrutacyjna prześle na maila informacje dotyczące zakwalifikowania do projektu do dnia 30.03.2021
bb_partner

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *